Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta Satysfakcji Klienta GIS

W tej ankiecie jest 12 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

Powód kontaktu z GIS
(To pytanie jest wymagane)
Mój kontakt z Głównym Inspektoratem Sanitarnym jest związany z:
(To pytanie jest wymagane)
W pzrypadku zaznaczenia opcji "Załatwienie sprawy urzędowej" w pytaniu 1, proszę wskazać, w jakim zakresie:
Ocena Satysfakcji
(To pytanie jest wymagane)
Jak ocenia Pani/Pan:
uzyskanie rzetelnych informacji/rozpatrzenie sprawy
dostępność informacji o sposobie załatwiania spraw
terminowość rozpatrywania spraw
(To pytanie jest wymagane)
Jak długo trwało załatwienie Pana/Pani sprawy przez GIS?
(To pytanie jest wymagane)
Jak ocenia Pani/Pan pracownika obsługującego Pana/Pani sprawę pod kątem:
wiedza i kompetencje
dostępność pracownika GIS
uprzejmość i kultura obsługi
(To pytanie jest wymagane)
Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z obsługi w GIS?
Co powinniśmy zmienić, aby móc się doskonalić? Prosimy o Państwa sugestie /uwagi dotyczące świadczonych usług.
(To pytanie jest wymagane)
Kontaktuję się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym:
Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Płeć:
(To pytanie jest wymagane)
Wiek:
(To pytanie jest wymagane)
Status klienta:
Data wizyty/załatwienia sprawy:
Otwórz kalendarz