Ankieta satysfakcji klienta


Szanowni Państwo,

 

Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, pragniemy poznać Państwa opinie na temat Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli na ocenę poszczególnych obszarów działania GIS. Dzięki informacjom od Państwa będziemy mogli doskonalić realizowane procesy co przyczyni się do poprawy relacji z Państwem i usprawnienia pracy urzędu.

 

Ankieta jest anonimowa a Państwa ocena jest dla nas bardzo ważna!


Ankieta składa się z 22 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.
 

Ankieta 1


Mój kontakt z Głównym Inspektoratem Sanitarnym jest związany z
Wybierz właściwe odpowiedzi
W jaki sposób uzyskał(a) Pan/Pani informacje o miejscu załatwienia sprawy?

Wybierz właściwe odpowiedzi
Jak długo trwało załatwienie Pana/Pani sprawy przez GIS?

Wybierz właściwe odpowiedzi
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń jak ocenia Pan/Pani działanie GIS w zakresie:

  1 2 3 4 5 Brak odpowiedzi
uzyskiwania rzetelnych infor macji/rozpatrzenia sprawy
dostępności informacji o sposobie załatwiania spraw ( w tym dostępności odpowiednich formularzy)
terminowości rozpatrywania spraw
organizacja pracy GIS
Help

Skala :

1 - bardzo nisko

2 - nisko

3 - zadowalająco

4 - wysoko

5 - bardzo wysoko

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń jak ocenia Pan/Pani pracowników GIS w oparciu o niżej wymienione kryteria

 


  1 2 3 4 5 Brak odpowiedzi
dostępność pracownika GIS
uprzejmość i kultura obsługi
wiedza i kompetencje
udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji
otwartość na uwagi i sugestie klienta
Help

Skala :

1 - bardzo nisko

2 - nisko

3 - zadowalająco

4 - wysoko

5 - bardzo wysoko

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z obsługi w GIS?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Czym w szczególności kieruje się Pan/Pani przy ocenie jakości obsługi w GIS?
Wybierz właściwe odpowiedzi
Ocena poziomu strony internetowej Urzędu (www.gis.gov.pl)

  1 2 3 4 5 Brak odpowiedzi
Poziom strony internetowej Urzędu ( www.gis.gov.pl ) oceniam jako
Help

Skala:

1 - bardzo nisko

2 - nisko

3 - zadowalająco

4 - wysoko

5 - bardzo wysoko

W przypadku braku odpowiedzi proszę wybrać jedną z opcji
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Co powinniśmy zmienić, aby móc się doskonalić? Prosimy o Państwa sugestie /uwagi dotyczące świadczonych usług.

W pracy GIS podoba mi się:

 


Mój kontakt z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Help
Skala:
1 - pierwszy raz
2 - sporadycznie
3 - rzadko
4 - często
5 - bardzo często
Płeć:

Wiek:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Wykształcenie:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Status klienta:

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Data wizyty/załatwiania sprawy (miesiąc i rok)